Engagement FAQ

Wat is het verschil tussen Engagement en Enablement? 

In Dialog worden de vragen in de vragenlijsten toebedeeld aan één van de twee onderliggende factoren voor medewerkerstevredenheid of wel the Employee Experience: 

1) Engagement

2) Enablement

Het draait hierbij om de betrokkenheid (Engagement), maar ook om de mate waarin
medewerkers zich ondersteund voelen om invulling aan hun betrokkenheid te kunnen geven
(Enablement). Voor Engagement kan je denken aan motivatie, waardering, werkgeluk, of bijv. het gevoel van saamhorigheid. Bij Enablement kan je denken aan middelen om het werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren: I(C)T faciliteiten, trainingen, beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie en personen.

mceclip3.png

Wat is eNPS?

eNPS staat voor de Employee - Net Promoter Score. De eNPS-score is een managementtool die gebruikt kan worden om de medewerkersloyaliteit te meten. Met één vraag kan de score in kaart worden gebracht: In hoeverre raad je ORGANISATIE aan als werkgever bij vrienden of kennissen?

Voor eNPS wordt een tienpuntschaal (0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) gehanteerd:

- Promoters (fans) geven een 9 of 10

- Neutrale medewerkers geven een 7 of 8

- Critici (of ontevreden medewerkers) geven een 6 of lager.

De eNPS score wordt uitgedrukt op een schaal van -100 tot +100, waarbij scores boven 50 als goed worden bestempeld. Let op: dit is geen percentage - eNPS scores worden aan hand van een wegingenmatrix berekend.

Hoe worden de scores op de Engagement inzichtenpagina bepaald?

Op basis van de gegeven antwoorden, wordt er een score tussen de 0 en 100 voor de thema's en subthema's berekend.

De schaal (rating) behorende bij de Engagement & Enablement vragenlijsten is leidend voor de scoreberekening. In de meeste gevallen loopt de schaal van helemaal oneens t/m helemaal eens.

De verdeling van de score voor deze vijfpuntschaal wordt gedaan op een schaal van 0 tot 100 waarbij:

- Helemaal oneens een score van 0 oplevert

- Oneens een score van 25 oplevert

- Neutraal een score van 50 oplevert

- Eens een score van 75 oplevert

- Helemaal eens een score van 100 oplevert

Bij een afwijkende schaal wordt de score automatisch verdeeld. Bij een driepuntschaal betekent dit bijvoorbeeld 0 - 50 - 100. 

De vragen die gekoppeld zijn aan Engagement worden meegenomen in de desbetreffende score, idem voor de vragen gekoppeld aan Enablement.

Voor eNPS wordt een tienpuntschaal (0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) gehanteerd, waarbij de responses van de medewerkers worden geconverteerd naar een -100 tot +100 score.

Wat is het verschil tussen een standaard en een pulse meting?

Een standaard meting is een vragenlijst die in één keer uitgestuurd wordt. 

Een pulse meting is de mogelijkheid om een vragenlijst te spreiden over een langere looptijd, waarbij  (afhankelijk van de gekozen frequentie) per keer een klein aantal vragen wordt uitgevraagd. 

Voorbeeld: een vragenlijst heeft 20 vragen. Een standaard meting is het in één keer uitsturen van de gehele lijst. Bij de pulse meting variant kunnen deze 20 vragen worden verspreid over een periode van (bijv.) 4 maanden, waarbij de medewerker elke maand 5 vragen moet beantwoorden. 

Hoe werkt de anonimiteit? 

In de Dialog Engagement module worden alle antwoorden anoniem verwerkt. Dit betekent dat gegeven antwoorden nooit herleidbaar zijn. Een van de garanties is de ondergrens van minimaal 5 antwoorden voordat er scores (inzichten) beschikbaar worden gemaakt. Op deze manier kan ook voor kleinere teams de anonimiteit worden geborgd.

Een zelfde type checkpunt is ingebouwd voor de herleidbaarheid van scores op basis van overkoepelende teams in de team structuur. 

Medewerkers kunnen bij de vragen wel aangeven om er in hun persoonlijk plan een bespreekpunt van te maken. Dit is alleen voor de medewerker te zien (privé), en het oppakken hiervan is dus volledig op initiatief van de medewerker. Meer informatie over de anonimiteit vind je in dit artikel.

 

Waarom staan er dubbele vragen onder meerdere thema's?

Het klopt dat een aantal vragen bij meerdere subthema's terug te vinden zijn. Echter, in een vragenlijst zal zo'n vraag maar één keer uitgevraagd worden.

Voorbeeld: Ik ben trots om te werken voor ORGANISATIE komt terug in subthema werksfeer en organisatie match. 

Als je de vraag op één plek in systeem wijzigt, dan zal je deze wijziging in alle subthema's waar de vraag genoteerd staat terugzien. Als je onder subthema werksfeer de eerder genoemde vraag zou aanpassen, zie je diezelfde wijziging ook onder subthema organisatie match.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0