Hoe kan ik de Engagement resultaten van mijn team analyseren?

Je kunt de resultaten van een Engagement survey in Dialog vinden via het tabblad 'Inzicht' en de subtab 'Engagement'. Je ziet hier de resultaten van de surveys die zijn verstuurd. Benieuwd naar hoe de scores op deze pagina berekend worden? Lees dit dan hier.

In dit artikel leggen we je eerst uit wat je in dit overzicht kunt zien. Vervolgens leggen we uit op welke manieren je de resultaten kunt analyseren. 

 

Engagement, Enablement en Participatie

Een vraag heeft of betrekking op de mate waarop medewerkers betrokken zijn bij de organisatie (Engagement). Of op de mate waarop zij zich ondersteund voelen om hun werk uit te voeren (Enablement). Bovenaan de pagina zie je de gemiddelde scores voor Engagement en Enablement. Verder zie je ook direct de participatie. Dit geeft aan hoeveel medewerkers de survey hebben ingevuld.

 

Score per thema

In het blok 'Score per thema' zie je welke thema's bijdragen aan de gemiddelde Engagement en Enablement scores. Je ziet hier direct op welke thema's je hoog scoort en bij welke thema's meer verbetering mogelijk is.

Als een thema geen score heeft op Engagement of Enablement, dan betekent dit dat hierover geen vraag is gesteld. In onderstaand voorbeeld zie je dat dit bij het thema 'Vertrouwen in de organisatie' het geval is. Er zijn in deze survey geen Enablement vragen gesteld bij dit thema.

Als er een eNPS vraag is gesteld, is deze ook in dit overzicht te zien. De eNPS score is een apart thema en draagt dus niet bij aan Engagement of Enablement. Deze score wordt op een andere manier berekend (lees hier hoe de eNPS berekend wordt).

 

Heatmap

In het overzicht worden de resultaten van het team waar jij leiding aan geeft weergeven. Dit overzicht noemen we de heatmap. De heatmap geeft per thema een gemiddelde score weer (van Engagement en Enablement samen). Wanneer je de score van je team niet kunt inzien, komt dit omdat we anders de anonimiteit van je medewerkers niet kunnen waarborgen (lees hier hoe Dialog met anonimiteit omgaat). De participatie van een team wordt wel altijd getoond. Als je minder dan 5 medewerkers in je team hebt, zie je geen scores. 

Als je met je muis over een score heen gaat, zie wat de Engagement en Enablement score is. Helemaal rechts zie je de gemiddelde Engagement en Enablement score.

In de heatmap wordt met rode en groene kleuren gewerkt. Hogere scores hebben een groene kleur. Hoe hoger de score, des te groener het vak. Hoe lager de score, des te roder het vak. Op deze manier heb je snel inzichtelijk op welke thema's hoog gescoord is, en bij welke thema's het beter kan.

 

Resultaten analyseren per thema

Je kunt in het overzicht verschillende filters gebruiken om de resultaten te analyseren. 

Je kunt een thema analyseren zodat je op dat specifieke thema verbeteracties kunt bepalen. Hiervoor stel je het overzicht als eerste in op 'Per thema/vraag'. Kies vervolgens een thema waar je mee aan de slag wil gaan. Dit kan bijvoorbeeld een thema zijn waarop je het laagste scoort. Klik op dit thema om in het overzicht te filteren op deze scores.

In onderstaand voorbeeld is gekozen om dieper in te zoomen op het thema 'Gezondheid en welzijn'. Je ziet nu dat vooral op de sub thema's 'Fysieke veiligheid' en 'Werkdruk' lager gescoord wordt. Dit kan een reden zijn om naar de vragen van deze sub thema's te kijken. Je kunt deze sub thema's vervolgens uitklappen om de scores per vraag te zien zodat je precies weet met welke vragen je aan de slag kunt gaan.

Om nog meer informatie te krijgen kun je het overzicht ook nog instellen per antwoord. In dit overzicht zie je of medewerkers toelichtingen gegeven hebben op vragen en heb je de mogelijkheid om anoniem met de medewerker te chatten (lees hier meer informatie over anoniem chatten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0