Hoe stel ik een talent review/ 9-grid in?

1. Klik op 'Beheer'.

2. Klik op 'Talent reviews'.

3. Klik op '+ Plan talent review'.

talent_review_aanmaken_edit.png

Het aanmaken van een nieuwe talent review gebeurt in twee stappen:

Stap 1: Stel de globale instellingen de talent review in

 • Naam
  • Bepaalt de naam van de talent review. Denk hierbij aan 'Talent review 2020'.
 • Omschrijving
  • Deze omschrijving komt terug op de pagina waar de talent review door leidinggevenden wordt ingevuld.
 • Voor wie geldt de talent review?
  • Selecteer hier voor welke teams de talent review gaat gelden. Het gaat er hierbij om in welke teams de medewerkers zitten die 'getalentreviewed' worden.
 • Startdatum
  • Dit is de startdatum van de talent review.
  • Op de startdatum wordt automatisch bepaalt welke leidinggevende voor welke medewerker de talent review invult.
  • Vanaf deze datum is het niet meer mogelijk om de inhoud of dimensies van een talent review aan te passen.
 • Einddatum
  • Dit is een richtdatum voor de einddatum van de talent review. Na het verstrijken van deze datum kan de talent review nog ingevuld worden.
 • Verstuur e-mail aan leidinggevende
  • Als deze optie aan staat, wordt er op de e-mail datum een mail verstuurd naar leidinggevenden om de talent review in te vullen
 • Verstuur herinneringsmails
  • Als deze aan staat, wordt halverwege de periode tussen de start- en einddatum van de talent review een herinneringsmail verstuurd aan leidinggevenden die nog niet alle talent reviews hebben ingevuld.

4. Als je klaar bent klik je op 'Volgende'.

talent_review_aanmaken_2_edit.png

Stap 2: Bepaal welke dimensies er in de talent review terugkomen

Een talent review heeft ten minste twee, maximaal drie dimensies. Medewerkers worden geplot o.b.v. de dimensies.

Een dimensie bestaat uit:

 • Naam dimensie
  • Dit is de naam van de dimensie, bijvoorbeeld 'Prestatie'
 • Omschrijving dimensie
  • Dit is de omschrijving van de dimensie en komt terug wanneer een leidinggevende over de dimensie heen hovert met zijn muis tijdens het invullen van de talent review.
 • Schaal
  • Bepaalt op welke schaal de medewerker wordt geplot: bijvoorbeeld op drie balkjes, vijf sterren of anders.
 • Subvragen (subdimensies)
  • Wordt 'Prestatie' bij jullie opgehakte in subdimensies of onderliggende vragen? Dan kun je subvragen toevoegen aan een dimensie. Deze hebben hun eigen naam, omschrijving en schaal. Medewerkers worden dan ook geplot op de subvragen.

Een praktijkvoorbeeld van drie dimensies is: Prestatie, Potentieel, en Uitstroomkans.

Na het aanmaken van de talent review toont deze in het overzicht van talent reviews.

5. Als je klaar bent klik je op 'Opslaan'.

talent_review_aanmaken_3_edit.png

Startdatum talent review

Op de startdatum van de talent review wordt uitgerekend welke leidinggevende voor welke medewerkers de talent review invult. Het is daarom belangrijk dat voorafgaand aan de startdatum alle instellingen voor de talent review en de rollen van leidinggevenden goed staan.

Om te bepalen wie voor wie de talent review invult, wordt de volgende vuistregel aangehouden: hoe meer leidinggevende je van een medewerker bent, des te groter de kans is dat je de talent review invult voor de medewerker. Dit betekent dus dat als Leidinggevende A de rol Leidinggevende heeft voor het team waar de medewerker in zit en Leidinggevende B Leidinggevende voor de medewerker zelf is, dat Leidinggevende B in dit geval de talent review voor de medewerker invult. Het kan voorkomen dat er geen leidinggevende wordt aangewezen als talent reviewer als niemand Leidinggevende rechten heeft voor een medewerker.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0