Hoe wordt de anonimiteit van medewerkersonderzoeken geborgd?

Resultaten van een medewerkersonderzoek worden anoniem weergeven en zijn daardoor niet te herleiden naar een individu. Dit betekent dat op sommige plekken antwoorden niet getoond kunnen worden om de anonimiteit van medewerkers te borgen. Dit wordt als volgt gedaan:

 1. Resultaten van een team worden getoond bij minimaal 5 respondenten. Heeft een team <5 respondenten, dan worden de antwoorden voor dit team verborgen en meegeteld bij het eerstvolgende hogere niveau waar deze wel anoniem getoond kan worden.
 2. Om te bepalen of antwoorden op een hoger niveau anoniem getoond kunnen worden hanteren we ook een anonimiteitsgrens van 5 respondenten. Als er bij alle onderliggende teams minimaal 5 antwoorden verborgen zijn, dan kunnen deze op het hogere niveau samen getoond worden.

Ter verduidelijking hebben we een aantal scenario's uitgewerkt.

 

Voorbeeld 1: Marketing & Sales

Op de afdeling Marketing en Sales werken 14 medewerkers. In totaal hebben 8/14 medewerkers het onderzoek ingevuld en je ziet door het oogje dat er scores zijn verborgen.

 • Sales: 5/7 medewerkers hebben het onderzoek ingevuld. Dit voldoet aan de grens van 5 respondenten, dus de resultaten van dit team worden getoond.
 • Marketing: 2/6 medewerkers hebben het onderzoek ingevuld. Dit voldoet niet aan de grens van 5 respondenten, dus de resultaten van dit team worden niet getoond.
 • Marketing & Sales: de afdelingsmanager heeft het onderzoek ingevuld.

De antwoorden van de afdelingsmanager en 2 medewerkers Marketing zijn verborgen in het totaal van Marketing & Sales. Het totaal aantal verborgen antwoorden op dit niveau is <5, en voldoet daarmee niet aan de anonimiteitsgrens. De score die je hier ziet is dus de score van team Sales.

 

Voorbeeld 2: Dialog

Als we uitzoomen naar de score van de hele organisatie Dialog zien we dat in totaal 9 respondenten zijn. De 8 respondenten van Marketing & Sales en 1 lid van de Directie. Door het oog-icoon zie je dat er antwoorden verborgen zijn in de totaalscore van de organisatie. Er zijn namelijk 4 onderliggende antwoorden verborgen:

 • 2 medewerkers van Marketing
 • 1 afdelingsmanager van Marketing & Sales
 • 1 directielid van Directie

Dit voldoet niet aan de anonimiteitsgrens van 5 en daarom kunnen we de resultaten niet tonen op het organisatieniveau. In het totaal wordt in dit voorbeeld dus nog steeds de scores van het Sales team getoond.

 

Voorbeeld 3: Dialog

Nu heeft 1 medewerker uit het Finance team het medewerkersonderzoek ook ingevuld. Dit heeft ervoor gezorgd dat de verborgen antwoorden van de onderliggende teams wel mee kunnen tellen in de totaalscore. Het totaal aantal onderliggende verborgen antwoorden voldoet namelijk aan de anonimiteitsgrens van 5:

 • 2 respondenten van Marketing
 • 1 respondent van Marketing & Sales
 • 1 respondent van Finance
 • 1 respondent van Directie 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0